כניסות וביקורים לאורך ימי האזכור הלאומיים (יום הזיכרון ויום העצמאות) יתקיימו אך ורק
ברישום מראש באתר ולפי הנחיות משרד הבריאות וכללי תו סגול, עד לגמר ההקצאות.
עמוד הביתHomepageעמוד הבית