לצערנו בוטלה פעילות האתגר שהייתה אמורה להיערך בגבעת התחמושת בתאריכים 12/8 וה 13/8
עמוד הביתעמוד הבית