המערכה על ירושלים במלחמת ששת הימים

 

 

המערכה על ירושלים התחלקה בין 4 כוחות מרכזיים: החטיבה הירושלמית, חטיבת הצנחנים, חטיבת השריון הראל וחיל האוויר. בתפריט מימין ניתן למצוא מידע על פעילותה של כל אחת מן החטיבות באופן מפורט.