המוזיאון פתוח כעתקמפיין לילות סליחות בגבעת התחמושתעמוד הביתעמוד הביתעמוד הביתעמוד הבית