פעילות פסח 2018שעות פתיחת האתר בפסח תשעעמוד הבית67 ירושלים מלחמה - הספרהמוזיאון פתוח כעתעמוד הביתעמוד הביתעמוד הביתעמוד הבית