לילה אחד ביוני - הגבעה מתעוררת בלילה ואתם מוזמניםקול קוראעמוד הביתעמוד הביתעמוד הביתעמוד הבית