ביום שישי – ערב חג הפסח, י"ד בניסן התשע"ט, 19.04.2019, האתר סגור.
עמוד הביתעמוד הביתaaעמוד הבית67 ירושלים מלחמה - הספרהמוזיאון פתוח כעתעמוד הביתעמוד הביתעמוד הביתעמוד הבית