סוכות בגבעת התחמושתקול קוראעמוד הביתעמוד הביתעמוד הביתעמוד הבית