מצגת המערכה לשיחרור ירושלים, מאת יוסי לנגוצקי (אל"מ, מיל.)

מצגת "המערכה לשחרור ירושלים במלחמת ששת הימים" מאת יוסי לנגוצקי (אל"מ, מיל.), מפקד הסיירת הירושלמית במלחמת ששת הימים.

(עדכון אחרון: אפריל 2021)

ניתן להוריד את המצגת בפורמטים הבאים: