מצגת המערכה לשיחרור ירושלים, מאת יוסי לנגוצקי (אל"מ, מיל.)

מצגת "המערכה לשחרור ירושלים במלחמת ששת הימים" מאת יוסי לנגוצקי (אל"מ, מיל.), מפקד הסיירת הירושלמית במלחמת ששת הימים.

 

ניתן להוריד את המצגת בפורמטים הבאים: