ספרים מומלצים על גבעת התחמושת

רשימת ספרים מומלצים לעיון שעוסקים בגבעת התחמושת-

גור מ., הר הבית בידנו, משרד הביטחון , תל-אביב 1977.

הראל י. (עורך), שער האריות – הקרב על ירושלים בחווית לוחמי חטיבת הצנחנים,

נרקיס ע., אחת ירושלים, עם עובד, תל-אביב 1975.

נתן מ., המלחמה על ירושלים, אורפז, תל-אביב 1968.

קרויזר ג'., מערך שעור הקרב על גבעת התחמושת במלחמת ששת הימים, מפקדת קצין חינוך וגדנ"ע ראשי, תל אביב 2000.

ובר ש'., גבעה נעלמה - הקרב על גבעת התחמושת מחקר אישי של לוחם מיל', הוצאת מערכת, קיבוץ דליה, 2003.

פיקוד דרום- חינוך, 25 שנה למלחמת 6 הימים, המערכה על ירושלים – תשכ"ז.