השתלמות מס' 1: הקרב הקשה ביותר נגד הירדנים

מזהה משרד התיירות- 839

שם ההשתלמות"הקרב הקשה ביותר נגד הירדנים"

נושא ההשתלמות:
סיור בגזרת הקו העירוני בשכונת פאג"י, סיפורה של ירושלים "העיר ובליבה חומה", פריצת הגדרות והקרב על גבעת התחמושת, סיור במוזיאון החדש בגבעת התחמושת וסיפורם האישי של לוחמי הקרב על ירושלים במלחמת ששת הימים.

תאריכי ההשתלמות:

- 08/07/2021, יום חמישי (מזהה משרד התיירות- 839)

03/03/2021, יום חמישי (מזהה משרד התיירות- 427)

אזור ההשתלמות: גבעת התחמושת, ירושלים

שעות ההשתלמות: 9:00-15:00

סוג ההשתלמות: סיור רגלי

מספר המשתתפים: 10-35 משתתפים

מחיר למשתתף: 120 ₪

שפת ההשתלמות: עברית

מעביר ההשתלמות: כתרי מעוז

תכנית ההשתלמות:
גן ירושלים- שביל מחומה לתקומה, שכונת בתי פאג"י, בית ספר לשוטרים, התעלה המחברת, גבעת התחמושת- אתר הקרב, גבעת התחמושת- מוזיאון מלחמת ששת הימים, גבעת התחמושת - היכל ההנצחה, גבעת התחמושת- המיצג האורקולי.

לו"ז ההשתלמות:

9:00-9:15-  התכנסות וכיבוד קל בגן ירושלים

9:15-9:30- פתיחה- שביל "מחומה לתקומה

9:30-10:30- שכונת פאג"י, בית ספר לשוטרים

10:30-12:30- אתר הקרב עד הבונקר הגדול

12:30-13:00- הפסקת צהריים

13:00-14:00- מוזיאון מלחמת ששת הימים

14:00-15:00- היכל הזיכרון ןהמיצג האורקולי

15:00- סיום ההשתלמות

 

דרכי ההתקשרות: