השתלמות מס' 2: הר הצופים

מזהה משרד התיירות- 

שם ההשתלמות: הר הצופים

נושא ההשתלמות:
בית הקברות הבריטי, בית חולים הדסה הר הצופים , רט נוף (מנהרת הר הצופים), בית ספר לאחיות, יחידת מצוף, האוניברסיטה העברית, גן הבוטני, תצפית.

תאריכי ההשתלמות:

30/07/2023

אזור ההשתלמות: ירושלים

שעות ההשתלמות: 9:00-15:00

סוג ההשתלמות: סיור רגלי

מספר המשתתפים: 10-30 משתתפים

מחיר למשתתף: 120 ₪

שפת ההשתלמות: עברית

מעביר ההשתלמות: כתרי מעוז

תכנית ההשתלמות:
ראה לו"ז

לו"ז ההשתלמות:

09.15-09.00 התכנסות בבית הקברות הבריטי

09.15-10.00 בית חולים הר הצופים

10.00-11.00 מנהרת רט הנוף , בית ספר לאחיות

11.00-12.00 אנדרטה מצוף 247

12.00-12.30 הפסקה

12.30-13.30  האוניברסיטה העברית

13.30-14.00 הגן הבוטני

14.00-15.00 סיכום ותצפית

 

פרטי המוסד:

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים שחרור ירושלים ואיחודה בגבעת התחמושת.
רחוב זלמן שרגאי 5 , ירושלים

 

דרכי ההתקשרות: