הודעה על כוונה לביצוע התקשרות במיזם משותף

הודעה על כוונה לביצוע התקשרות במיזם משותף- המכון הירושלמי למנהיגות יהודית עולמית בגבעת התחמושת

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת (להלן: "המרכז"), מודיע בזה על כוונתו להתקשר במיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות").

בכוונתו של המרכז להתקשר עם עמותת "גשר מפעלים חינוכיים" ע"ר 580054062 אשר הינה עמותה הפועלת לחיזוק הקשר בין חלקיה השונים החברה הישראלית ובין ישראל ליהודי התפוצות, לביצוע מיזם משותף להקמה והפעלה של מיזם מנהיגות יהודית עולמית בגבעת התחמושת.

עיקרי ההתקשרות

מטרתו של המיזם היא הקמת תכנית ירושלמית למנהיגות יהודית עולמית בגבעת התחמושת, לחיזוק מעמדה של ירושלים בארץ ובעולם בקרב יהודי התפוצות.

כ-150 סטודנטים מארה"ב יגיעו לירושלים, במהלך חודשי קיץ 2022, לתכנית של כ-חודש וחצי, במהלכה יעברו מסע שורשי, המשלב חיבור לערכים של מסורת וחדשנות וערכי ירושלים. הסטודנטים יחוו מפגש משמעותי עם שבילי ירושלים, המורשת והחברה הישראלית, וכן עם חברות מובילות בירושלים.

תקופת המיזם -עד תום שנת 2022 , למרכז שמורה האופציה להאריך את תקופת המיזם בשתי תקופות של 12 חודשים כל אחת.

התקציב לביצוע המיזם לתקופה הראשונה ( שנת 2022) , עומד ע"ס של 4,000,000 ₪ (כולל מע"מ).

חלוקת המימון תבוצע כלהלן:
א. המרכז: 2,000,000 ₪
ב. הארגון: 2,000,000 ₪

מובהר כי הפעילות כפופה לאישור ועדת המכרזים של המרכז למורשת מלחמת ששת הימים בגבעת התחמושת.

בהתאם לתקנה 3ב(ג) לתקנות, על אדם ו/או תאגיד, המבקש והמסוגל  לבצע מיזם דומה למיזם האמור בהודעה זו, בהתאם לחלוקת המימון המתוארת לעיל להודיע על כך, בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו, היינו עד ליום 10.02.202 לוועדת המכרזים, באמצעות סמנכ"לית המרכז, גב' מירב ארגמן.

לפניה יש לצרף פרטים בדבר ניסיונו בתחום. ככל שתתקבל פניה, כאמור, תשקול ועדת המכרזים את הפנייה ולאחר מכן תקבל החלטתה.

פרטי איש קשר, לרבות דרכי התקשרות עמו: מירב ארגמן טלר, סמנכ"לית 054-5890120 מייל :meirav@g-h.org.il.