קול קורא 06-2023

קול קורא מס' 2023/06
להגשת בקשות לקחת חלק ביוזמה לכניסת תושבים מפונים מהדרום ומהצפון לאתרים בירושלים במהלך חודש דצמבר 2023

שימו לב: מועד הגשת מכרז 06/2023 - נדחה!

מועד אחרון להגשת הצעות: יום שלישי, 05/12/2023, בשעה 12:00
  1. במועד פרסום קול קורא זה (להלן: "קול קורא"/"הפנייה"), מדינת ישראל מצויה כחודש וחצי במלחמה, במסגרתה פונו יישובים רבים מאזור עוטף -עזה והדרום ומאזור הצפון. חלק מהתושבים פונו בהתאם להנחייה רשמית של הרשות המקומית ו/או משרד ממשלתי ו/או גורם מוסמך אחר, וחלקם התפנו מרצון מאחר והם גרים בסמוך לאזורי לחימה (כל הנ"ל יכונו להלן: "התושבים המפונים").
  2. המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז- 2017 (להלן: "המרכז") מתכבד לפנות לגופים המפעילים מוזיאונים, אתרים היסטוריים, אתרי מורשת, מרכזי תיירות ומרכזי מבקרים המצויים בירושלים ואשר הכניסה אליהם הינה בתשלום (להלן: "המבקש/ים"/"האתר/ים") להגשת בקשות להשתתפות ביוזמה (כהגדרתה בסעיף 3 להלן).
  3. המרכז, בשיתוף משרד ירושלים ומסורת ישראל (להלן: "המשרד"), מעוניינים לאפשר לתושבים מפונים, לבקר באתרים אשר יבחרו במסגרת קול קורא זה, בין התאריכים 10.12.23 ועד לתאריך 20.12.23 (להלן: "תקופת היוזמה"), ללא גביית תשלום בגין הכניסה לאתרים (להלן: " היוזמה").

לחצו כאן להמשך קריאה.