התקשרות במיזם משותף

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז-2017 (להלן: "המרכז")

הודעה על כוונת המרכז להתקשר  במיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים

בהתאם לתקנה (3)ב לתקנות חובת המכרזים (תשנ"ג-1993) (להלן "תקנות חובת המכרזים") מתכבד המרכז להודיע בזאת כי בכוונתו להתקשר בהסכם עם הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, לטובת ביצוע מיזם משותף של פעילויות הפגה לתושבי העוטף.

מהות ההתקשרות

מיזם משותף של פעילויות הפגה לקבוצות לשחרור והקלת מתחים ולחץ בעקבות מלחמת "חרבות ברזל".

  1. פעילות לבני נוער – "אח שלי" מפגש ופעילות עם תנועות נוער ירושלמיות ופעילויות הפגה מתאימות.
  2. ילדים – פינות איפור, יצירה ועוד, פעילות אתגרית – odt, גלישה באומגה ועוד, משחקי הפגה בגן ירושלים.
  3. גמלאים – סיור העצמה, מפגשי שיח ירושלמים.
  4. לכל המשפחה - סדנת תנועה משפחתית לשחרור והקלת מתחים, פעילות אתגרית לכל המשפחה והדרכות מעצימות על גבורה וחוסן.

הפעילות תתקיים ללא תשלום ותכלול מערך שירות הסעות ובהתאם לתקני פיקוד העורף.

אומדן שווי ההתקשרות

כ- 100,000 ₪
חלוקת המימון כלהלן:

  1. המרכז: עד 50,000 ₪.
  2. הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו - 50,000 ₪.

לצדדים יש אפשרות להגדיל את היקף ההתקשרות ב-100,000 ₪ נוספים על פי החלוקה שלהלן.

תקופת ההתקשרות

החל מחתימת ההסכם ועד שנה.

מובהר כי הפעילות כפופה לאישור ועדת המכרזים של המרכז למורשת מלחמת ששת הימים בגבעת התחמושת.

בהתאם לתקנה 3ב(ג) לתקנות, על אדם ו/או תאגיד, המבקש והמסוגל לבצע מיזם דומה למיזם האמור בהודעה זו, בהתאם לחלוקת המימון המתוארת לעיל להודיע על כך, בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו, היינו עד ליום 28.11.2023 לוועדת המכרזים, באמצעות סמנכ"ל המרכז מירב ארגמן טלר, 054-5890120 באמצעות דואר אלקטרוני ל: meirav@g-h.org.il. לפניה יש לצרף פרטים בדבר ניסיונו בתחום. ככל שתתקבל פניה, כאמור, תשקול ועדת המכרזים את הפנייה ולאחר מכן תקבל החלטתה.

 

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת