חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד

תאריך פרסום: 10/05/2022

שם הספק: יד יצחק בן צבי-  (להלן "יב"צ").

מהות ההתקשרות: רכישת תוכנת אשמור.

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים בגבעת התחמושת החל בהפעלת הארכיון בהתאם למטרות חוק המרכז.

לצורך כך דרושה תוכנת ניהול אוספים מתאימה.

מבירור שנערך מערכת האשמור (מערכת לניהול אוספים) היא פיתוח ייחודי של יד בן-צבי המבוססת על תוכנת collective access והם הספק היחיד שמספק מערכת זו. 

מערכת האשמו״ר היא היחידה למיטב ידיעתנו שיודעת לתת מענה טכנולוגי מיטבי לרישום תמונות וחפצים לבתי אוסף, מוזיאונים קטנים ומאגרי תמונות.

פלטפורמות ההנגשה של יב"צ  ב"ישראל נגלית לעין" ו"ארץ חפץ", הינם תוכנות האיסוף והתיעוד היחידות המשתפות את הציבור בצורה נגישה ומאפשרות תיעוד יעיל ומקצועי של אוספי ארכיון המרכז כמו גם איסוף תמונות וחפצים מהציבור הרחב.

כמו כן למיטב ידיעתנו יב"צ הגוף היחיד בארץ שיודע לתת הדרכה, מתודולגיית רישום מתאימה ותמיכה בצוות הארכיון והמוזיאון ברישום מסוג זה של תמונות פריטים ואוספים והדרכה של צוותים ומתנדבים.

אומדן שווי ההתקשרות: 35,000 ₪.

תקופת ההתקשרות: שנה.

 

מירב ארגמן טלר, סמנכ"ל

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים

 

 

בהתאם לתקנה 3א(א)(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 על אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולממן את הפעילות באופן המפורטת לעיל, להודיע בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום מודעה זו, במייל לכתובת meirav@g-h.org.il על יכולתו זו, בצירוף פרטים בדבר ניסיונו בתחום. ככל שתתקבל פניה כאמור, תשקול ועדת המכרזים את הפניה ולאחר מכן תקבל את החלטתה.